ANALIZA PROCESU KONSUMPCJI

Nawiązując do poprzednich rozważań, doty­czących swoistych potrzeb występujących w róż­nych wymiarach życia jednostki i w różnych eta­pach jej rozwoju, musimy zastanowić się, czy zaspo­kajanie wszelkich potrzeb jest zużywaniem zasobów i od razu narzuca nam się odpowiedź, że istnieje sze­roki zestaw potrzeb, których zaspokojenie przebiega poza sferą zasobów materialnych. Ponadto w jeżyku potocznym termin konsumpcja bardzo często wystę­puje w znaczeniach metaforycznych, które niekiedy przenikają do języka polityki gospodarczej i wyma­gają precyzacji. Dalej, już z wstępnych rozważań za­wartych  wynika, że zaspokajanie po­trzeb jest bardzo złożonym procesem.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !