BADANIA EMPIRYCZNE

Badania empiryczne psychologii społe­cznej czy socjologii operują metodami opisowymi, podobnie jak badania psychologiczne nad rozwojem nastawień prospołecznych. Nawet i w tych przypad­kach. gdy starano się formułować zagadnienie na­stawień prospołecznych w czystych kategoriach opi­sowych i traktować socjalizację jednostki jako roz­wój tych tendencji, trudno jest znaleźć miary określające przewagę tego typu zachowań nad nastawie­niami egoistycznymi. Dla analizy wpływu konsump­cji na rozwój jednostki jest to sprawa szczególnie ważna, gdyż konsumpcja indywidualna jest z reguły zaspokajaniem potrzeb osobistych, a zatem jest pod wpływem interesów egoistycznych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !