BADANIA I UKŁADY

Bada­nia biologiczne rozwoju struktury i funkcji w onto- genezie koncentrują się na analizie zmian formowa­nia się organizmu i „… jego funkcji umożliwiających:lokomocję i inne akty ruchowe, b) rozbudowę, re­generację oraz przemianę materii i energii, c) roz­ród i d) koordynację funkcji oraz regulację reaktyw­ności na czynniki zewnętrzne i tryb życia” . Ukła­dy strukturalne i funkcje organizmu rozwijają się w zmiennym tempie w poszczególnych etapach roz­woju organizmu.W analizie wpływu konsumpcji na rozwój biologiczny człowieka szczególnie interesujące są za­gadnienia, jak w procesach rozwoju zmieniają się me­chanizmy tworzenia się potrzeb, zwłaszcza w życiu postnatalnym, w okresie rozwoju progresywnego w fazie ekspansji, zwłaszcza w okresie rozwoju kon­troli otoczenia i w dalszych, aż do zakończenia okre­su stabilizacji, czyli do około 40 roku życia.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !