BADANIA ROZWOJU

Badania rozwoju organicznego stanowią pod­stawę wielu badań nad rozwojem człowieka, gdyż budowa i funkcjonowanie organizmu stanowią jeden z zasadniczych elementów wyznaczających funkcjo­nowanie człowieka w gospodarce, grupach społecz­nych i kulturze, a prawidłowości rozwoju biologicz­nego czy jego odchylenia, jak np. choroby, mogą być czynnikami uniemożliwiającymi rozwój we wszyst­kich innych wymiarach. Niepełnosprawność fizyczna, kalectwo, inwalidztwo itp. wyznaczają jednostce inne miejsce w społeczeństwie, inne zasady integracji, inne role społeczne i zasady działania .Rozwój biologiczny ma także bezpośrednie związki z rozwojem psychicznym. W tym miejscu należy podkreślić, że znowu interesują nas tylko te aspek­ty rozwoju, które są ważne dla naszego zagadnienia naczelnego, które są doniosłe dla antropologicznej teorii konsumpcji.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !