BEZ WĄTPLIWOŚCI

Nie ulega jednak wątpliwości, że w procesach zmienności człowieka, badanych przez nauki szczegółowe, istnieje jeszcze wiele zjawisk nie wyjaśnionych i że próby wyznaczania lub współwy- znacząnia przyszłych zachowań człowieka przez wychowanie zawierają wiele elementów przypadkr -wg wych. Możemy mówić o wpływie wychowawczym tylko w ramach bardzo ogólnikowych, w niektóryc’ zaś dziedzinach związanych z uczeniem się spraw, przedstawia się inaczej i tutaj możemy dość dokład­nie przyporządkować wiedzę wychowanka zabiegom pedagogicznym. Natomiast zachowania społeczne, ekonomiczne i kulturalne są wypadkowymi działa­nia wielu czynników, spośród których wychowawca kontroluje tylko niektóre. Stąd wynika także rola konsumpcji, w której jest wiele elementów pozosta­jących poza wszelką kontrolą wychowania intencjo­nalnego, ale które należą do spontanicznego proce- su socjalizacji.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !