CEL POLITYKI SPOŁECZNEJ

Celem natomiast po­lityki społecznej, powiązanej z tak zdefiniowaną po­lityką ekonomiczną, jest „zapewnianie optymalnych warunków bytu ludności”.Z tej koncepcji polityki gospodarczej można wyprowadzić szereg, milcząco w niej założonych, de­finicji człowieka zarówno jako realizatora te?j po­lityki, jak też jako jej celu, któremu ona służy. Go­spodarka służy jednostce, społeczeństwu i sobie sa­mej. Bieżący i przyszły rozwój jednostki, ujmowa­ny w tej książce w programie socjalnym i etapach wzrostu stopy życiowej, jest określany jako prze­chodzenie od minimum standardu życiowego do za­pewnienia minimum socjalnego i osiągnięcia w przy­szłości optimum socjalnego, określającego modelo­wo zakres przedmiotów, usług i wartości, którymi je­dnostka będzie mogła dysponować, przy czym war­tości społeczne i kulturowe mają w tym zestawie przedmiotów takie samo miejsce, jak i przedmioty materialne.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !