CZŁOWIEK ROZWINIĘTY

Czy jest to człowiek, który w każdym wy­miarze swojego istnienia osiągnął możliwe dla niego optimum, czyli miara rozwoju jest zawsze jednostko­wa wynikająca ze struktur genetycznie warunko­wanych, które w danych warunkach społecznych gospodarczych mogą osiągać różne poziomy spraw­ności, realizacji i wykonywania dzieł? Czy też miary rozwoju są określane tymi właśnie warunkami spo- łeczno-ustr oj owymi, które zakreślają ideały, modele wzorce rozwoju, a człowiekiem w pełni rozwinię­tym jest ten, który je osiąga? Nie są to pytania łatwe. Najprostsza odpo­wiedź brzmiałaby tak: każdy genotyp jednostkowy jest zdolny do określonego optimum rozwoju biolo­gicznego i psychicznego. Te właściwości organizmu psychiki wyznaczają obiektywne możliwości osiąg­nięcia poziomu kariery w społeczeństwie, poziomu solidarności i internalizacji wartości społecznych, możliwości internalizacji wartości kulturalnych i ich tworzenia.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !