DOKONYWANIE SIĘ ROZWOJU

Rozwój psychiczny do­konuje się więc przez grę potrzeb, popędów, graty­fikacji lub deprywacji potrzeb, wzmacniających lub osłabiających różne schematy dynamiczne na wyż­szych poziomach poznania, myślenia, zachowań wo­bec innych ludzi i samopoznania.Jakie zatem można stosować miary psychicz- i nego rozwoju człowieka? Czytając opis poszczegól­nych faz rozwojowych, we wspomnianym powyżej podręczniku psychologii rozwojowej, można dojść do wniosku, że rozwój ten polega na doskonaleniu funk­cji i psychicznych właściwości w zakresie umysło­wym, tzn. wrażeń, spostrzeżeń, pamięci, myślenia, rozwoju woli i zdolności do działania, w rozwoju emocjonalnym, a wszystkie te właściwości integrują się w osobowości, tworząc stałe postawy i dążenia, które wyznaczają zachowania człowieka wobec in­nych ludzi, systemów wartości i przedmiotów świata zewnętrznego”.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !