ETAP UCZESTNICTWA

Z tego punktu widzenia wyróżnimy etap uczenia się, socjalizacji i kształcenia — odpowiadający pierw­szym fazom rozwoju psychicznego i biologicznego. Etap uczestnictwa w życiu społeczeństwa sprawdza­jący jej możliwości — okres wchodzenia do pracy zawodowej, zakładania rodziny itp. Trzeci okres peł­nego członkostwa i wreszcie czwarty — ogranicza­nego uczestnictwa. W każdym z tych okresów wystę­pują inne potrzeby społeczne jednostki oraz możli­wości osiągnięcia optimum rozwoju.Kilka słów o potrzebach społecznych w ści- słym tego słowa znaczeniu, czyli o potrzebach wyni­kających z uczestnictwa w działaniach i procesach społecznych, w rozwiązywaniu zbiorowych i indy­widualnych problemów współżycia społecznego.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !