FILOZOFIA CZŁOWIEKA

Filozofia człowieka, mimo ciągłego deklaro­wania, że nie zajmuje się „abstrakcją” tkwiącą w człowieku czy człowiekiem abstrakcyjnym, lecz kon­kretną jednostką ludzką, zawsze tylko mówi o czło­wieku w sensie identyczności gatunkowej, jako o za­sadniczo identycznym zespole cech gatunkowych, nie wchodząc w analizy zróżnicowań. Etnologowie i an­tropologowie natomiast włożyli bardzo dużo wysił­ku w opis i analizy zróżnicowań ludzi. Nasze zainte­resowanie ogranicza się tu tylko do niektórych ro­dzajów zróżnicowań występujących w społeczeństwie polskim w latach siedemdziesiątych lub w okresie po 1945 r., a inne okresy — tylko porównawczo. Nie szukamy także zależności i prawidłowości ogólnych, którymi zajmują się filozofowie.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !