FILOZOFIA CZŁOWIEKA

O ile zaś wiem, zależności między konsumpcją a rozwojem społecz­nym człowieka nie były jeszcze przedmiotem syste­matycznych badań z tego punktu widzenia , a roz­ważania nad deprywacją potrzeb, np. skutkami gło­du czy też jednostronnego zaspokajania potrzeb, ograniczały się do rejestrowania skutków w poszcze­gólnych sferach sprawności psychicznych.Filozofia człowieka zwracała uwagę przede wszystkim na zaburzenia moralnie określonej socja­lizacji przez różne zjawiska wynikające z dialektyki rozwoju, tzn. z koniecznych przeciwieństw wyłania­jących się w procesie doskonalenia człowieka jako istoty społecznej.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !