JAKO ISTOTA SPOŁECZNA

Jednakże ja­ko istcta społeczna nie może wyjść poza ramy swo­ich grup. Stąd problem rozwoju społecznego czło­wieka rozpatrywany w socjologicznej perspektywie- jest tak złożony. Rozwój psychiczny pozwala jednostce na zrozumienie mechanizmów swojej zależności od grupy, pozwala na tworzenie sobie wyobra­żeń o innych społeczeństwach i ich porządku, po­zwala się uniezależniać od grupy i wnosić do niej innowacje w różnych sferach życia. Rozwój spo­łeczny jednostki jest więc sprawą i procesem znacz­nie bardziej złożonym niż rozwój ekonomiczny, któ- może być jednoznacznie zdefiniowany i statystycznie zmierzony.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !