KAŻDY CZŁOWIEK

Stąd każdy człowiek, tak jak w społeczeństwie występuje w wielu rolach, z którymi się identyfikuje w róż­nych zakresach, w swojej osobowości społecznej po­siada skłonności, postawy, nastawienia, dążenia bardzo rozbieżnych możliwościach, które mogą być aktualizowane przez różne sytuacje wyzwalając prowadząc do bardzo zróżnicowanych zachowań. Ideały wychowawcze, określające cele, do których grupy dominujące chciałyby doprowadzić trwałe za­chowania wychowanków, są tylko jednym elemen­tem wpływającym na osobowość człowieka i tylko nielicznym grupom społecznym, ściśle wyizolowa­nym, jak. np. niektóre zakony o bardzo surowej re­gule, udawało się osiągać cele rozwoju społecznego jednostki bardzo zbliżone do ideału wychowawcze­go. Nie znamy podobnych przykładów w grupach bardziej otwartych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !