KILKA ODPOWIEDZI

Na to pytanie otrzymamy kilka odpowiedzi:na podnoszeniu swojej zdolności do pracy, do za­robku czy też zdolności do prowadzenia gospodarki osobistej, czy też zdolności do pomnażania gospodar­ki zbiorowej, w której uczestniczy i której wzrost oznacza także rozszerzenie jego zakresu posiadania;na podnoszeniu poziomu środków zaspokajania potrzeb, ilości i jakości tych środków i na rozszerza­niu ich zakresu, czyli — inaczej mówiąc — rozwój człowieka jako istoty gospodarującej jest rozwojem jego zdolności konsumpcyjnych; c) na rozszerzaniu zakresu posiadanych przedmiotów, uważanych za ift- gospodarczo wartościowe, bez względu na to, czy bę­dzie to posiadanie dla posiadania, czy też dla użyt­kowania, marnowania czy też niszczenia; słowem — rozwój człowieka jako istoty gospodarującej polega na rozszerzaniu jego władzy i dysponowania przed­miotami w najszerszym tego słowa rozumieniu, tzn. wartościami w znaczeniu ekonomicznym; d) rozwój człowieka jako istoty gospodarującej możemy także określać miarami otrzymywanego dochodu, który da­je mu możliwość nabywania czy dysponowania przedmiotami, wartościami, bez względu na to, czy je aktualnie posiada i w jakim zakresie rzeczywiście dysponuje tymi przedmiotami.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !