MATERIAŁY HISTORYCZNE

Lecz zarówno materiały histo­ryczne, biograficzne i wyniki badań ekonomicznych pokazują, że tego typu przypadki ustalania granic optimum przez samą jednostką są rzadkie, a ogra­niczanie czy zaniechanie intensywnej działalności go­spodarczej wynika raczej z innych źródeł i moty­wów niż uznanie osiągnięcia optimum.Nie dysponując wynikami badań, nie podej­muję także próby ustalenia, jakie w gospodarce pol- 100 skiej lat siedemdziesiątych są optima rozwoju gospodarczego jednostek w różnych klasach i katego- riacli społecznych, zawodowych i na różnych pozio­mach stanowisk. Jest to jednak problem interesujący nie tylko dla ekonomistów, lecz także dla filozofów szukających miar „wszechstronnego” rozwoiu czło­wieka.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !