MECHANIZMY ROZWOJU PSYCHICZNEGO

Mechanizmy rozwoju psychicznego są z punktu widzenia naszego zagadnienia znacznie waż­niejsze niż kwestie związane z rozwojem biologicznym. Ideał człowieka wszechstronnie rozwiniętego, który przewija się od czasów filozofii greckiej, przez marzenia Giovanni Pico della Mirandoli, aż do współ­czesnych społeczeństw socjalistycznych, zakładał przede wszystkim pewien ideał rozwoju psychiczne­go, umysłu, woli, emocji, wiedzy, a zwłaszcza postaw i osobowości. Stąd też wszystkie zastrzeżenia wobec cywilizacji konsumpcji, że powoduje ona dehumani­zację człowieka, że cywilizacja techniczna deformuje osobowość ludzką, że stwarza ona zagrożenie dla te­goż wszechstronnego rozwojuZ tej perspektywy mechanizmy rozwoju psychicznego i jego prawidło­wości są szczególnie ważne, jeżeli nie ma być uto­pią, ze względu na stan nauk społecznych, usiłowa­nie stworzenia cywilizacji, w której konsumpcja bę­dzie odpowiadała naturalnym procesom psychicz- nym, będzie wzmacniała postawy i aspiracje rozwi­jające umysł, emocje, dążenia i całość zjawisk, struk­tur i funkcji składających się na osobowość czło­wieka.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !