MGLISTE MIARY

Przyjmując takie dość mgliste miary rozwo­ju kulturalnego nie możemy także precyzyjnie usta­lić etapów rozwoju. Internalizacja wartości kultu­ralnych zaczyna się bardzo wcześnie, wraz z kanali­zacją i warunkowaniem popędów, odruchów i reak­cji wrodzonych. Zaspokajanie potrzeb biologicznych psychicznych już w pierwszym okresie rozwoju zo­staje podporządkowane wymaganiom wzorów kul­tury i społecznych wzorów zachowań — dziecko uczy się regulować, zgodnie z obyczajem swojego społe­czeństwa i jego kultury, zaspokajanie potrzeb orga­nizmu zarówno głodu, jak i wypróżniania, uczy się od pierwszych miesięcy życia, co jest dobre, a co złe. Wystarczy przecież przez pół godziny słuchać matki zabawiającej swoje małe dziecko w parku i policzyć, ile razy w ciągu tego czasu dzieciak usłyszy „nie wol­no”, „nie rób tego” itd.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !