MIARY EKONOMICZNE

Oczy­wiście, że miary ekonomiczne nie są miarami rozwo­ju kulturalnego, i jest rzeczą wątpliwą, czy wielkie muzea pełne dzieł sztuki zrabowanych przez kolo­nizatorów w całym świecie świadczą o wielkości kul­turalnej swoich właścicieli.Potrzeby kulturalne w ścisłym tego słowa znaczeniu są dwojakiego rodzaju. Jedne z nich są grupowe, zbiorowe, kiedy ich zaspokajanie, podobne u wszystkich lub wielu członków zbiorowości, przy­czynia się do podniesienia wewnętrznej spójności kfe zbiorowości, do utrzymania jej solidarności. Kultura staje się wtedy istotnym czynnikiem więzi społecznej zaspokajanie potrzeb kulturalnych w wielkich wi­dowiskach, manifestacjach twórczości, pokazach, wy­stawach zwiedzanych masowo (np. wystawa sztuki romantycznej w Polsce) staje się czynnikiem po­twierdzającym wspólnotę przeżyć, postaw i war­tości danej zbiorowości.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !