NA PIERWSZY RZUT OKA

Już na pierwszy rzut oka wi­dać, że w naszych rozważaniach nad rozwojem je­dnostki nie to ujęcie mamy na myśli. W drugim zna­czeniu przez socjalizację rozumie się rozwój jedno­stki, polegający na uczeniu się umiejętności współ­życia i współdziałania, jednakże miarą socjalizacji jest tutaj zdolność do działań prospołecznych, czyli do identyfikacji swoich interesów i celów życiowych z interesami i celami grupy. Ta definicja socjaliza­cji kładzie nacisk na elementy moralne tego procesu. Jest więc jasne, że mierniki empiryczne tak zdefiniowanej socjalizacji są trudne do ustalenia, jak wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z kwalifika­cjami moralnymi, zwłaszcza gdy jednostka należy do wielu grup.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !