NA PIERWSZYM MIEJSCU

Na pierwszym miejscu omawiano zagadnienia alienacji, które w tej ostrej postaci sfor­mułował K. Marks. Były one przedmiotem wielu dyskusji, zwłaszcza w związku z rozwojem cywiliza­cji technicznej, w którym dopatrywano się źródeł społecznej i moralnej degradacji człowieka, właśnie wskutek różnych postaci alienacji. Sprawy te były w Polsce także żywo dyskutowane58, ale dyskusja toczyła się raczej w sferze ideologii i filozofii. Nie brak było też prób empirycznego postawienia zagad­nień alienacji, znalezienia empirycznych miar, po­zwalających na wyjście ze sporów ideologicznychRozwój społeczny człowieka ma jeszcze je­den aspekt, a mianowicie można wyróżnić charakte­rystyczne potrzeby społeczne, tzn. potrzeby, których zaspokojenie jest właśnie wyrazem uspołecznienia.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !