NACISK NA MOTYWACJĘ

Najczęściej kładzie się nacisk na: motywacje (dążenie do wyni­ków, do posiadania, do konsumpcji itp.); kwalifika­cje zawodowe; kulturę i moralność pracy; zdolność do innowacji we wszystkich sferach ekonomicznie doniosłej działalności. Porównując teorie socjalisty­czne i kapitalistyczne podkreśla się przede wszyst­kim różnice w zakresie motywacji, moralności i ce­lów działalności człowieka. W kapitalizmie zasadni­czy motor motywacji człowieka gospodarującego wi­dzi się w dążeniu do zysku, do zwiększania stanu po­siadania, a w ustroju socjalistycznym — w dąże­niach do rozwoju całego społeczeństwa i realizowa­nia celów osobistych przez podnoszenie poziomu roz­woju całości.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !