OKREŚLENIE I PORÓWNANIE

Łatwo określić przedmioty, jakie są w róż­nych kulturach konieczne do życia i rozwoju nie­mowlęcia. Oczywiście porównując wyposażenie nie­mowlęcia, np. porównując sposoby wychowywania dzieci w różnych kulturach, możemy ustalić podo­bieństwa występujące w tych wielkich zróżnicowa­niach Na podstawie dowolnej książki o pielęgnowa­niu niemowląt w Polsce można też wyliczyć przed­mioty, które uważamy u nas za niezbędne dla roz­woju niemowlęcia. Oczywiście badania empiryczne wykażą, że ten zakres przedmiotów jest tak samo różny w rodzinach w zależności od pozycji w spo­łeczeństwie, jak różne było wyposażenie niemowląt w rodzinach magnackich i chłopskich opisywanych we wstępie. Ale o tym, jakimi przedmiotami dziec­ko musi dysponować, aby żyć i rozwijać się, decy­dują ostatecznie właściwości organizmu i podstawo­we właściwości struktury systemu psychicznego.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !