OPTIMUM ROZWOJU

Dalej istnieją tak­że wyobrażenia o optimach rozwoju w poszczegól­nych fazach rozwoju jednostki zarówno w wymiarze organicznym, psychicznym, jak i społecznym oraz kulturowym.Pytając zatem o optymalne możliwości roz­woju człowieka, musimy zawsze ten rozwój odnosić nie tylko do poszczególnych wymiarów jego egzys­tencji, gdyż tutaj ostatecznie pytamy o efekt roz­woju zintegrowanego w osobie zawsze identycznej, ale musimy go także odnosić do cyklu rozwojowego jednostki oraz do zróżnicowanych grup społecznych do zróżnicowań kulturowych. Jest to oczywiste na pierwszy rzut oka, że nie możemy stosować tych sa­mych kryteriów optymalnego rozwoju ekonomicznego do członka gospodarki triobriandzkiej, opisanej przez B. Malinowskiego, kapitalistycznego przedsię­biorcy i pracownika gospodarki planowej, występu­jącej w kraju socjalistycznym, gdyż te optima są określone bardzo różnymi zasadami funkcjonowania gospodarki i jednostki w gospodarce, nie mówiąc już o poziomach zaawansowania stanu sił wytwórczych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !