OSIĄGNIĘTE OPTIMUM

Co więc rozumiemy przez osiąganie optimum rozwoju w poszczególnych etapach, poszczególnych wymiarów? Mówiąc np. o optimum biologicznym, możemy się odwołać do norm ustalanych przez me­dycynę. Mówiąc zaś o optimum psychicznym — do norm ustalanych przez psychologię. W każdym pod­ręczniku pielęgnowania niemowląt czy też podręcz­nikach psychometrii znajdziemy wykaz takich norm dla różnych okresów rozwojowych, do których mo­żemy mieć tyle zaufania, ile mamy do teorii, na któ­rych te normy się opierają. Jednakże w przypadku norm i miar optimum rozwoju gospodarczego jedno­stki sprawa przedstawia się nieco inaczej.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !