OSTATECZNIE DLA ROZWOJU

Z tych rozważań wynika, że próby ustalenia etapów rozwoju społecznego jednostki muszą napo­tykać znacznie większe trudności niż próby ustale­nia faz rozwoju biologicznego czy psychicznego, a na­wet gospodarczego. Ostatecznie dla rozwoju gospo­darczego jednostki można znaleźć pewne miary statystyczne. Jak jednak mierzyć stopień uspołecznienia w sensie skłonności do działań prospołecznych?Jak mierzyć stopień podporządkowania dążności bio­logicznych i psychicznych dążnościom społecznym?Próby podejmowane przez socjologów wychowania idą zazwyczaj torem ustalonym przez psychologów i wyróżniają fazy zależności dziecięcej, fazę kształ­cenia, fazę samodzielności itp. Oczywiście, że można tu także wyróżniać etapy uzyskiwania dojrzałości społecznej oddzielonej od niedojrzałości różnymi ro­dzajami inicjacji, przybierającej różną postać w róż­nych cywilizacjach.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !