OSTATECZNY EFEKT ROZWOJU

Ostateczny efekt rozwoju kulturalnego czło­wieka jest więc wyznaczony poziomem rozwoju in- ternalizowanej kultury, dalej efektywnością proce­sów uczenia i intencjonalnego kształcenia, zakresem tego kształcenia oraz wpływem środowisk społecz­nych, grup odniesienia, w których jednostka żyje, i ich stosunkiem do dóbr i wartości kultury. 2,łożo- nością relacji zachodzących między człowiekiem a kulturą zajmuje się filozofia człowieka  oraz et­nologia . Funkcjonowanie zaś kultury w codzien­nym życiu i w codziennym zaspokajaniu pctrzeb i uczestnictwie w działaniach zbiorowych pokazały badania Malinowskiego nad społeczeństwem trio- briandzkim . Podobnie jak w rozwoju społecznym, tak i w rozwoju kulturalnym człowieka mamy do czynienia z procesem wielotorowym i wielokierunko­wym, a miary czy kryteria osiągniętego poziomu kulturalnego są bardzo dyskusyjne.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !