POD WPŁYWEM WIELU GRUP

Rozwój społeczny dokonuje się pod wpły­wem wielu grup, często o rozbieżnych wartościach i dlatego ich internalizacja prowadzi do konfliktów wewnątrz osobowości. Socjologia jako nauka empi­ryczna uchyla się od ustalania ocen i kryteriów ocen, traktuje wartości opisowo. Stąd empiryczne miary rozwoju społecznego człowieka polegają na przed­stawieniu jego bogactwa uczestnictwa. Jedyną miarą rozwoju społecznego, która może być uważana za po­wszechnie uznawaną, jest stopień identyfikacji z ty­mi wszystkimi grupami, wyrażający się poziomem zachowań aspołecznych i antyspołecznych. Zdolność do solidarności z grupami, podporządkowania się ich wymaganiom i poziom zachowań prospołec2.nych, zdolność do rezygnacji z własnych interesów na rzecz interesów grupowych mogą być traktowane jako miara rozwoju społecznego jednostki w socjologicz­nym tego słowa znaczeniu, jednakże miary empi­ryczne są bardzo zawodne i słabo rozwinięte.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !