PORÓWNANIE OPISÓW

W porównaniu z opisami biologów jest to opis zazwyczaj bardzo schematyczny i nie wni­kający w próby ściślejszego przyporządkowania fizjo­logii rozwojowej do psychologii rozwojowej. W pod­ręcznikach psychologii na ogół podkreśla się wagę karmienia dzieci, nie analizuje się jednak zależności między trybem życia, składem środków żywności, sposobami ubierania się i mieszkania, słowem — za­spokajaniem potrzeb materialnych, warunkami bytu „określającymi świadomość”, jak to formułują nie­którzy psychologowie w swoich deklaracjach meto­dologicznych, a rozwojem psychiki czy też osobo­wości.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !