POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI

Każdy więc rozwój, we wszystkich wymiarach istnienia człowieka, może zmierzać do pe­wnego optimum, oczywiście także zmiennego, które­go poznanie naukowe zależy od stanu wiedzy w da­nej dziedzinie nauki i zmienia się wraz z postępem tej wiedzy. Potencjalne możliwości optymalnego roz­woju człowieka są może określone genotypowo czy też określone jakimś przedustawnym modelem ide­alnym 6, zdeterminowanym prawami przyrody,o których na razie wiemy bardzo mało lub nic Trud­no określić dla poszczególnego osobnika stan opty­malny jego rozwoju jako istoty gospodarującej w danym ustroju gospodarczym i w danej sytuacji his­torycznej i lokalnej, czy też stan jej optymalnego rozwoju kulturalnego, gdyż nie ma tutaj miar em­pirycznych ani norm prawnych, ani obyczajowych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !