POTRZEBY GOSPODARCZE

Potrzeby gospodarcze łączą się blisko z innymi gdyż ich zaspokojenie warunkuje często i stwa­rza możliwości zaspokojenia potrzeb biologicznych itd. Nie trzeba tu powtarzać ani tez materializmu historycznego, ani też odwoływać się do potocznego doświadczenia, żeby wskazać te zakresy zaspokaja­nia potrzeb w pozostałych wymiarach egzystencji człowieka. Stąd też analiza zaspokajania tych potrzeb, we wszystkich okresach rozwoju gospodarczego jednostki, wyjaśnia wiele w jej całokształcie pro­cesów życiowych. Optimum gospodarcze osiągane w różnych okresach nie wyznacza wprawdzie jedno­znacznie możliwości osiągania optimum w innych wymiarach, ale gra w nich ważną rolę.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !