PRÓBA USTALENIA

Spróbujmy ustalić jakiś orientacyjny zestaw różnych etapów rozwoju jednostki ludzkiej w róż­nych wymiarach jej istnienia. Załączony schemat, który spełnia tylko rolę pomocniczą, gdyż nie inte­resujemy się tutaj całością procesów rozwoju czło­wieka, a chodzi nam jedynie o ogólny zarys pozwa­lający na pokazanie, jaką rolę w nim gra konsumpcja w sensie ekonomicznym, zawiera etapy rozwoju jed­nostki w omawianych pięciu wymiarach (zob. s. 129).W każdym z tych wymiarów istnienia i w każdym etapie rozwojowym występują swoiste po­trzeby. Jeżeli jednak człowiek nie zdaje sobie z te­go sprawy i dąży do zaspokojenia przede wszystkim wybranych potrzeb, właściwych tylko jednemu wymiarowi i jednemu etapowi rozwojowemu w tym wymiarze, wtedy następuje to zachwianie równowagi, które musi się odbić na całości życia jednostki i spo­łeczeństwa czy też całego kompleksu cywilizacji i społeczeństw, jeżeli większość ludzi słucha nakazu tych tylko potrzeb.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !