PRZEJAWY DZIALALNOŚCI

Lecz przecież są to przejawy działalności kul­turalnej nie mówiące z konieczności o rzeczywistym poziomie internalizacji kultury osobistej jednostki. Można oczywiście ustalać hierarchie doskonałości  dzieł sztuki czy wartości twórczości poszczególnych artystów, ale wiemy z historii sztuki, jak to jest za­wodne i ilu artystów nie zrozumianych w jednej epo­ce w następnej było uważanych za geniuszy torują­cych nowe drogi (dzieje recepcji twórczości Van Gogha czy El Greca są tutaj uderzającymi przykła­dami). Podobnie ma się sprawa z całymi stylami, jak np. z secesją. Trudno więc ustalać hierarchię pozio­mu osobistej kultury poszczególnych jednostek, gdyż zagadnienie komplikuje złożoność systemów kultu­ralnych i np. wysoki poziom twórczości artystycznej czy naukowej nie wyłącza u tego samego człowieka bardzo niskiego poziomu kultury moralnej.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !