PRZYGOTOWANIE DO SAMODZIELNOŚCI

Drugi etap, który można by nazwać przygo­towywaniem do samodzielności, pokrywa się z odpo­wiednimi etapami rozwoju biologicznego i psychicz­nego, i tu na ogół można zaliczyć okres nauki w szkole czy przyuczania do zawodu. Równocześnie jest to okres uświadamiania sobie potrzeb, możliwo­ści ich zaspokajania, poznawania wzorów konsumpcji w warunkach względnej czy pełnej samodzielności, uczenia się mechanizmów funkcjonowania gospodar­ki oraz orientacji w zakresie własnych szans i mo- 1^, żliwośei rozwoju. Następny z kolei etap, tj. pełnego uczestnic­twa w działalności gospodarczej, można by także po­dzielić na kilka podokresów, odpowiadających okre­sowi biologicznej ekspansji i stabilizacji.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !