ROZWAŻANIE INNYCH MIAR

Można jeszcze rozważać inne miary np. za­kres zyskanego uznania społecznego, prestiżu, zaj­mowane wybitne stanowiska, zakres posiadanych wpływów politycznych, zakres decyzji politycznej. W tym przypadku rozwój człowieka jako istoty spo­łecznej byłby mierzony jej „karierą”, co już na pierwszy rzut oka budzi wątpliwości, czy dążenia do kariery lub wręcz karierowiczostwo są miarami roz­woju społecznego jednostki.Przedstawiwszy te różne możliwości stoso­wania miar, opowiadam się — zgodnie z tokiem przedstawionych rozważań — za kryterium niejako wewnętrznym, a mianowicie poczuciem i zdolnością 112 do zachowań altruistycznych, okazywaniem solidarnoki i podporządkowaniem wartościom społecznym.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !