ROZWÓJ CZŁOWIEKA JAKO JEDNOSTKI

Nie wdaję się tu­taj w rozważania historiozoficzne nad przyczynami upadku niegdyś wielkich cywilizacji, ale nawet bar­dzo pobieżne studia nad upadkiem cywilizacji im­perium rzymskiego czy też szlacheckiej Rzeczypos­politej w XVIII wieku pokazują, że w tych okre­sach występuje zachwianie tej harmonii w ludziach, że w którymś wymiarze uczestnicy tej cywilizacji ukazują się tak słabi, że nie są zdolni ani obronić, ani utrzymać swojego stanu posiadania, że ich roz­wój w jakimś wymiarze zostaje zatrzymany, że prze­staje istnieć stan czy to równowagi, czy stan dyna­mizujący działania, czy zanikają impulsy motorycz- ne działań w którejś dziedzinie. Rozwój człowieka zaró^o jako jednostki, jako indywidualności i ja­ko wspólnoty, z którą się identyfikuje słowem „my”, jest więc procesem integrującym przebiegi zacho­dzące we wszystkich wymiarach, i tutaj właśnie na­suwa się pytanie o naturę tych procesów integrują­cych, decydujących o rozwoju „zharmonizowanym”.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !