ROZWÓJ PSYCHICZNY CZŁOWIEKA

Rozwój psychiczny człowieka jest ujmowany jako rozwój umysłowy, polegający na doskonaleniu czy rozwoju wrażeń, spostrzeżeń, wyobraźni, pamię­ci, uwagi, mowy i myślenia, dalej — rozwój emocjo­nalny, rozwój woli i rozwój osobowości jako „cen­tralnego systemu regulacji i integracji czynności człowieka”, cytując określenie Janusza Reykowskie- go. Jest rzeczą interesującą, co psychologowie; uwa­żają za doniosłe w wiedzy psychologicznej dla prak­tyki pedagogicznej, która przecież w pewnym sen­sie jest próbą kierowania procesami rozwoju człowie­ka we wszystkich wymiarach, ale przede wszystkim w wymiarze psychicznym, który jest uznany za de­terminujący całość zachowań i działań człowieka. Daje to bowiem pogląd na te procesy rozwoju psy­chicznego, które pedagogika powinna doskonalić.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !