W PODZIAŁACH SPOŁECZNYCH

W tych podziałach społecznych wyodrębnia się także grupy zróżnicowa­ne cechami kultury. Wreszcie zróżnicowania indywi­dualne  występujące we wszystkich tych podzia­łach. Dla nas interesujące jest tylko jedno zagadnie­nie, a mianowicie: jak w ramach tych poszczegól­nych zróżnicowań określone są pewne zespoły cech właściwości jednostek, które są uważane za opty­malne w danej kategorii czy to rasowej, czy klasie społecznej, czy też społeczności lokalnej. Wiemy bo­wiem, chociażby z doświadczenia potocznego, że wy­obrażenia o optymalnym efekcie rozwoju człowieka zmieniają się czasami dość szybko i dotyczy to nie tylko optymalnego typu fizycznego, lecz także mo­ralnego, zmieniają się ideały wychowawcze określa­jące przecież model pożądanego w danym społeczeń­stwie (narodzie) ideału osobowości.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !