WARNKI SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Warunki społeczne i gospodarcze mogą ułatwiać lub hamować te osiągnięcia. Wiadomo z gó­ry, że człowiek pracujący w gospodarce uspołecznio­nej nie może zgromadzić takiej osobistej fortuny, jak przedsiębiorca kapitalistyczny. Wiadomo także, że człowiek żyjący w gospodarstwie rolnym nie opra­cuje ulepszeń do maszyn przemysłowych, a kto nie uczył się kompozycji, nie stworzy opery. Lecz z dru­giej strony w społeczeństwach dąży się do tego, aby stwarzać człowiekowi udział we wszystkich wymia­rach jego istnienia i umożliwić aktywność pozwala­jącą na osiągnięcia w ramach istniejących możli­wości. A zatem osiągnięty poziom rozwoju człowie­ka trzeba zawsze relatywizować do możliwości genetycznych i do możliwości warunków środowisko­wych w ich wszystkich aspektach społecznych, gos­podarczych, kulturowych i naturalnych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !