WŚRÓD CZYNNIKÓW

Wśród tych czynników i mechanizmów, wywołują­cych zróżnicowane efekty w procesach rozwoju zmienności, występuje także konsumpcja. Intere­sują nas więc potencjalne możliwości zmienności sy­stemu człowiek w całej jego złożoności, gdyż pytanie: jaką rolę może odegrać konsumpcja w dążeniach do ukształtowania człowieka zgodnie z pewnym ideałem osobowości, jest pytaniem teoretycznie, jak i prak­tycznie doniosłym.Drugim podstawowym pojęciem w sformułowaniu naszego zagadnienia jest pojęcie roz­woju. Zapytajmy więc, co mamy na myśli inów:.ąc o rozwoju człowieka? Pytanie proste, ale może okazać się kłopotliwe, gdy zajrzymy do słow­ników nauk społecznych. Pojęcie to bowiem ma wie­le implikacji filozoficznych i ideologicznych; jest ina­czej rozumiane w naukach przyrodniczych, a jego określenia w takich naukach, jak antropologia kul­turalna czy socjologia daleko odbiegają od sformu­łowań używanych potocznie.

 

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !