WSZYSTKIE POTRZEBY KULTURALNE

Nie wszystkie potrzeby kulturalne są po­trzebami konsumpcyjnymi w ścisłym tego słowa /ba­czeniu i zwrot „konsumpcja kulturalna” ma często tylko znaczenie metaforyczne. Są one powiązane z ca­łością potrzeb biologicznych, psychicznych, społecz­nych i gospodarczych wieloma związkami i zależnoś­ciami. Nie chodzi tylko o te zależności, które rzucają się w oczy w potocznych obserwacjach, stwierdzają­cych, że kultura pracy jest koniecznym uzupełnie­niem kwalifikacji technicznych i że moralność pracy jest koniecznym warunkiem wydajności i efektyw­ności pracy. Człowiek jest bowiem systemem bardzo złożonym i pełnia jego działania zależy od rozwoju we wszystkich wymiarach. Kulturę zazwyczaj utożsa­mia się z podstawowymi cechami człowieczeństwa, a zatem narzuca się wniosek, że nie można funkcjo­nować w pełni w jednym wymiarze nie będąc czło­wiekiem w innych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !