WYLICZONE POTRZEBY

Obuchowski wylicza wprawdzie te potrze­by, lecz zajmuje się przede wszystkim potrzebami człowieka dorosłego. Jest rzeczą oczywistą, że po­trzeba sensu życia występuje szczególnie ostro w ok­resie dojrzewania, w okresie zaś dojrzałości zostaje „zepchnięta” na przykład przez potrzebę sukcesu itp. Biorąc pod uwagę, że zaspokajanie właściwych, po­trzeb psychicznych warunkuje funkcjonowanie’ ca­łego systemu psychicznego, a ponadto, że funkcjono­wanie tego systemu ma znaczny wpływ na zacho­wanie człowieka we wszystkich wymiarach jego eg­zystencji, podkreślamy jednocześnie wagę wiedzy o   potrzebach psychicznych w każdym okresie roz­wojowym i ich doniosłość także dla zbudowania peł­nej teorii konsumpcji.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !