WYRÓŻNIENIE ETAPÓW ROZWOJU

Otóż zgodnie z do­tychczasowymi rozważaniami jest rzeczą jasną, że rozwój gospodarczy jednostki nie musi mieć charak­teru kumulatywnego, czyli że poziom rozwoju w da­nym etapie nie musi wpływać na poziom osiągnięty w etapach następnych, gdyż nagłe zmiany w gospo- darce jako całości mogą także powodować zmiany i  w możliwościach rozwoju jednostkowego. W okresach dobrej koniunktury gospodarczej szanse osiągnięcia optimum są znacznie większe niż w okresach kry­zysów gospodarczych. Wyróżnianie etapów rozwoju ekonomicznego jednostek może się wydawać przedsięwzięciem, jało­wym, gdyż nie ma tutaj dalej sięgających analogii z rozwojem biopsychicznym, warunkowanym prze­cież strukturami genetycznymi.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !