Z ZAKRESU FILOZOFII DZIEJÓW

Teorie z zakresu filozofii dziejów i filozofii kultury, ujmujące rozwój nauki i techniki bez uwzględniania ich wpływu na stan gatunku ludzkiego, są ciągle pod wrażeniem stromo wznoszących się krzywych, które obrazują wzrost zasobu wiedzy, efektywność zastosowań, słowem — stałe wzbogacanie się syste­mów. Stąd nawet nazwę postęp naukowy i technicz­ny zastąpiono terminem rewolucja naukowo-tech­niczna8. W dziedzinie natomiast kultury artystycz­nej, gdzie trudno jest o kryteria wyższości czy niż­szości wartości estetycznych, też raczej mówi się o zmianach czy o rozwoju w sensie opisowym. Do naszych celów wykorzystamy sformuło­waną poprzednio definicję rozwoju jako zmian ukie­runkowanych, tworzących nowe elementy systemu lub nowe stosunki między elementami.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !