ZA POMOCĄ POJĘCIA

„Za pomocą pojęcia potrzeba opisuje się właściwość żywych organizmów, polegającą na tym, że ila ich utrzymania się przy życiu, rozwoju i reprodukcji mu­szą być spełnione określone warunki […] Konsekwen­cją niespełnienia tych wymaganych warunków jest uniemożliwienie rozwoju, naruszenie struktury , i dalej U zwierząt wyższych mechanizm zabez­pieczający zaspokojenie potrzeb jest już nader zło­żony, a jednym z jego podstawowych elementów jest «urządzenie», które można by nazwać popędem Popędy „… uruchamiają i podtrzymują odpowiednie czynności niezbędne do osiągnięcia warunków, dzięki którym potrzeby zostają zaspokojone”**. Teoria po­pędów i ich miejsca wśród innych regulatorów za­chowań i działań człowieka, zwłaszcza regulatoiów emocjonalnych, stanowi istotny element teorii roz­woju psychicznego człowieka.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !