ZACHOWANIE KONSUMENTA

W tym przypadku konsumpcją nazy­wamy także zachowania konsumenta na rynku, nie tylko w gospodarstwie domowym. Rozważamy więc znacznie bardziej złożony proces, w którym splatają się elementy ekonomicznej sytuacji konsumenta z elementami stanu gospodarki (stan rynku, ceny, płace, import itd.), elementy socjologiczne, takie jak pozycja społeczna i przynależność do różnych grup konsumenta, z elementami jego psychologii i uczest­nictwa w kulturze. W tym ujęciu konsumpcja doty­czy nie tylko zachowań konsumenta jako jednostki, ale także może być rozpatrywana jako proces obej­mujący całe zbiorowości zaspokajające swoje po­trzeby. Analiza konsumpcji sprowadza się więc do badania aktywności jednostek lub zbiorowości, zwią­zanych z dążeniem do zaspokajania potrzeb i samym ich zaspokajaniem.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !