ZAKŁADANA MIARA

Oczywiście, że taka miara zakłada pe­wien stopień wiedzy, umiejętności, sprawności ope­racyjnej wynikającej z doświadczenia, sprawności biopsychicznej, ale przecież nie te cechy biopsychicz- ne stanowią o rozwoju gospodarczym człowieka, ale sprawdzony poziom struktury posiadanych przed­miotów i zakres możliwości operowania nimi w rze­czywistości.  Te   rozważania   prowadzą  do  próby wyróż nienia etapów rozwoju człowieka jako istoty gospo­darującej. W tym wymiarze, podobnie jak w biolo­gicznym i psychicznym, każda jednostka przechodzi przez określone fazy rozwojowe, może w każdej z nich pozostać niedorozwinięta lub osiągnąć możliwe optimum, tak aby w całości rozwoju w danej dziedzi­nie również osiągnąć optimum.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !