ZALEŻNOŚCI POZIOMU KONSUMPCJI

Wracając do przy­kładów zacytowanych we wstępie, moglibyśmy po­stawić szereg hipotez dotyczących zależności mię­dzy poziomem konsumpcji i stylem życia arystokra­cji polskiej a jej degeneracją polityczną, porównu­jąc jednocześnie z poziomem konsumpcji chłopów, która powinna była spowodować ich degenerację fi­zyczną. Tymczasem klasa chłopska pozostała potęż­nym i prężnym rezerwuarem sił społecznych pozwa­lających na dalszy rozwój narodu i stała się po wojnie światowej siłą zaludniającą ziemie odzys­kane, wyludnione miasta i ponoszącą główny ciężar uprzemysłowienia kraju. Jednakże tego rodzaju ba­dania obracające się tylko w zakresie szerokich uogólnień nie pozwalają się sprowadzić na grunt ścisłych badań biologicznych ani też biologiczno-statystycznych, szukających statystycznego wyrazu wyni­ków ontogenetycznych w całej populacji.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !