ZALEŻNOŚCI UI RELACJE

Ne wchodzimy w podsta­wowe zależności i relacje zachodzące między proce­sami organicznymi a psychicznymi, musimy jednak zastanowić się, w jaki sposób dokonuje się leibnizo- wska „prastabilirte Harmonie” między rozwojem or­ganizmu a procesami psychicznymi. Nie trzeba na­wet sięgać do żadnego podręcznika psychologii roz­wojowej, gdyż codzienne doświadczenie mówi nam o   jakiejś odpowiedniości między etapem rozwoju psychicznego a organicznego. Porównując etapy roz­woju biologicznego, podane w cytowanej książce N. Wolańskiego, i etapy rozwoju psychicznego, wy­różniane przez psychologów, łatwo zauważymy, że to, co biologowie nazywają fazą bierności, dla psy­chologów jest niemowlęctwem, chociaż różnica pole­ga jedynie na długości fazy, gdyż dla biologów jest ona o 5 miesięcy krótsza.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !