ZBLIŻONE PROBLEMY

Są one oczywiście bardzo zbliżone do potrzeb psychicz­nych i to do tego stopnia, że psychologia społeczna traktuje je jako potrzeby psychiczne, np. potrzeby porozumienia, uznania, potrzeba odzewu. Zaspoka­janie tych potrzeb oczywiście nie jest konsumpcją, ale ich gratyfikacja lub deprywacja może mieć wpływ na zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych, jak to pokazał w cytowanej już książce E. Fromm, twierdząc, że masowa konsumpcja jest także spowo­dowana neurotycznymi lękami wynikającymi z nie­możności zaspokojenia potrzeb psychicznych i spo­łecznych.Każdy z wyróżnionych etapów rozwoju isto­ty społecznej ma swoje charakterystyczne potrzeby.W pierwszym etapie są to potrzeby opieki, naucza­nia, przodownictwa, bezpieczeństwa, ochrony itp. W drugim — potrzeba kierownictwa i przodownictwa we wchodzeniu w różne zakresy odpowiedzialności,uczenia się odpowiedzialności, rozpoznawania mechanizmów funkcjonowania grup i zbiorowości spo­łecznych itp.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !