ZMIENIAJĄCY SIĘ ZAKRES

Ba­dając więc ten zmieniający się zakres przedmiotów, które dziecko musi posiadać jako niezbędne, oraz te zakresy, jakie dziecko rzeczywiście posiada w róż­nych rodzinach i w różnych kolejnych okresach swo­jego wzrostu fizycznego i rozwoju psychicznego czy też w okresach rozwoju społecznego, tzn. uczestnic­twa w zbiorowościach ludzkich, możemy empirycznie odtworzyć podstawy, z których startuje rozwój gos­podarczy jednostki w danym społeczeństwie.Przyjrzyjmy się więc temu rozwojowi czło­wieka definiowanego jako zakres posiadanych przed­miotów, mającego stałą tendencję do rozszerzania się, a zatem zmuszającego człowieka do odpowiednich działań. Czynności, działania z tym związane wyka­zują zadziwiającą niezmienność w ciągu tysiącleci: człowiek bowiem może te przedmioty nabywać dro­gą kupna, kradzieży, rabunku, wymiany, wyłudzenia, może je otrzymać w darze, w spadku, może jo zna­leźć, może sam wyprodukować lub uzyskać je w wy­niku zbieractwa naturalnego, jak w niektórych kul­turach pierwotnych, i może jeszcze stosować inne formy specyficzne dla niektórych kultur.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !